Uniprod - Technika w służbie środowisku

Analiza

MONITOR 2

Monitor 2Monitor 2 jest dwukanałowym przyrządem przeznaczonym do przemysłowych, ciągłych pomiarów zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, pH, potencjałów redukcyjno-utleniających (redox) lub konduktywności (przewodności właściwej) roztworów wodnych.

 

Podstawowe zastosowanie znajduje przy badaniu i kontroli zanieczyszczonych wód oraz ścieków w przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków, stacjach kontroli zanieczyszczeń wód, ujęciach wody pitnej, energetyce, w przemyśle chemicznym itp.

 

Do przetwornika można podłączyć jedną lub dwie sondy pomiarowe
(np. O2 + O2, O2 + redox, konduktancja + pH).

 

Sonda tlenowa wykonana jest w postaci ogniwa Clarka typu polarograficznego oddzielonego od badanej cieczy membraną z folii przepuszczalnej dla tlenu.

 

Pomiar pH/redox odbywa się przy pomocy szklanego czujnika wykonanego w postaci pary elektrod stanowiących zespolone ogniwo pomiarowe, będące źródłem napięcia (siły elektromotorycznej), którego wielkość zależy od aktywności jonów wodorowych zawartych w roztworze (dla pH) lub zdolności substancji zawartych w roztworze do utlenienia lub redukcji (dla redox).

 

Pomiar przewodności odbywa się w zależności od zakresu przy użyciu sondy dwu- lub czteroelektrodowej. Wartość przewodności wyliczana jest na podstawie pomiaru napięcia na elektrodach sondy, wywołanego przepływem przez badany roztwór (elektrolit) prądu zmiennego.

 

Każda z sond posiada wbudowany termistor umożliwiaiący pomiar temperatury cieczy i precyzyjną korekcję mierzonego parametru w szerokim zakresie zmian temperatury.

 

W celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w celu ułatwienia montażu na obiekcie, wszystkie sondy mocowane są w głowicach zanurzeniowych lub przepływowych.

 

Głowice wykonane są z tworzywa sztucznego odpornego na działanie większości związków chemicznych.

Przyrząd posiada menu w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim.

 

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy dla O2

0 ÷ 20 mg/l
Zakres pomiarowy dla pH 0 ÷ 14 pH
Zakres pomiarowy dla redox -1000 ÷ +1000 mV
Zakres pomiarowy dla przewodności 0 ÷ 20 uS/cm, 0.2 ÷ 50 mS/cm
Kalibracja automatyczna
Kompensacja temperatury manualna / automatyczna

Wyjście analogowe

trzy programowalne, izolowane galwanicznie
wyjścia prądowe 0(4)-20mA, parametry mierzone/temperatura
Wyjście cyfrowe pięć przekaźników programowalne do sygnalizacji przekroczenia wartości alarmowych, 250 V~ / 1 A
Interfejs sieciowy RS-485 z protokołem MODBUS,
PROFIBUS DP
Warunki pracy temperatura -20 ÷ + 65oC, wilgotność 10 ÷ 85%
Zasilanie 184 - 253V~,  10VA
18 - 30V=   0.4A
Klasa ochrony obudowy IP65

 

MATERIAŁY DO POBRANIA